A 2005-ben végzett évfolyam matematikai eredményeiről

Az alábbiakban iskolánk 2005-ben végzett diákjainak különböző matematikaversenyeken elért sikereiről írunk, szót ejtve az egyes osztályok profiljáról is. A beszámoló két részre tagolódik: először a 7–10.-es, ill. 9–10.-es, majd a 11–12.-es eredményeket soroljuk fel.

A hatosztályos képzésű osztály egyik része a matematikát, másik része a német nyelvet tanulta emelt óraszámban, heti 6 órában. Az emelt szintű németes csoportba főleg humán érdeklődésű, a nyelveket kedvelő diákok kerültek. Az emelt szintű matematika csoportban sokan már hetedikes korukban komolyan érdeklődtek a természettudományok, de főleg a matematika iránt. Ez az érdeklődés viszonylag hamar jó eredményekkel is párosult a Katz Sándor tanár úr vezette csoportban:

7. osztályban a Varga Tamás matematikaversenyen Knipl Diána bejutott az országos döntőbe.

8. osztályban részt vehetett a Kalmár László matematikaverseny országos döntőjén Szabó  Teodóra (6. hely), Eckert Bernadett (4. hely), Hartmann Zoltán (12. hely) és Korondi Márk (16. hely) is, ami akkor egyedülálló teljesítményt jelentett az országban. Szintén nyolcadikban a bátaszéki matematikaverseny országos döntőjében Eckert Bernadett 1. helyezést ért el.

9. osztályban hárman, 10. osztályban ketten képviselték az osztályt az Arany Dániel matematikaverseny országos döntőjén: Eckert Bernadett, Szlama Adrián és Sebestyén Balázs; illetve Eckert Bernadett és Hartmann Zoltán.

A KöMaL B pontversenyében is eredményesen szerepeltek az osztály tanulói. Nyolcadikban Eckert Bernadett 4., Hartmann Zoltán 5., Szabó Teodóra 6., Knipl Diána 7. helyezést ért el; kilencedikben Eckert Bernadett 8., Hartmann Zoltán 10. lett.

A C osztály két csoportból állt: a természettudományos csoport tanulói matematikát, illetve fizikát, biológiát vagy kémiát tanultak több órában, míg az informatikus csoport tagjai matematikát és informatikát. Tizenegyedik osztálytól – mint ahogy az összes többi osztály tagjai is – a fakultációs rendszerben még több tárgy közül választhattak a tanulók. Az osztály jelentős matematikai eredményei 9–10.-ben (mindkét tanuló tanára Jakab Tamás volt):

9. osztályban a KöMaL B pontversenyében Bitai Tamás 4. díjas lett.

10. osztályban Szabó Balázs 12. helyezést ért el a Kenguru matematikaversenyen.

Az Arany János Tehetséggondozó Program osztályába olyan tehetséges, jó képességű diákok jártak, akik kistelepülésekről vagy nagyobb települések külterületeiről érkeztek. Az első, előkészítő évben szinte minden tárgyat csoportbontásban, az angolt és az informatikát kiemelt óraszámban tanulták, foglalkoztak önismerettel, személyiségfejlesztéssel, tanulásmódszertannal és kommunikációval. Az előkészítő évet követően a tanulók hagyományos tantervű gimnáziumi oktatásban vettek részt. Az osztály 9–10.-es eredményei:

9. osztályban Kiss Balázs II. lett az Arany János Tehetséggondozó Program matematikaversenyén.

10. osztályban Kiss Balázs szintén II. lett ugyanezen a versenyen.

Tizenegyedik és tizenkettedik osztályban a három osztály legjobbjai közös fakultációs csoportban, emelt óraszámban tanultak együtt. Tizenegyedikben az egyes témákat egymás között megosztva Jakab Tamás és Katz Sándor tartották az órákat, tizenkettedikben Katz tanár úr egyedül vezette a csoportot. A sok együtt töltött matematikaóra – amelyek a megyei és diákolimpiai szakkörök „szerencsés” egybeesésekor ezekkel együtt akár napi kilencórás elfoglaltságot is jelenthettek – nem volt eredmények nélkül való:

11. osztályban a KöMaL B pontversenyében 10. díjat nyert Eckert Bernadett;
II. lett az Arany János Tehetséggondozó Program matematikaversenyén Kiss Balázs;

12. osztályban a KöMaL B pontversenyében 8. díjas lett Bitai Tamás, 9. díjas Hartmann Zoltán, 11–12. helyezett lett Eckert Bernadett és Knipl Diána;
a Kenguru matematikaversenyen 5. helyezést ért el Eckert Bernadett, 7.-et Szabó Balázs;
Kiss Balázs I. díjat nyert az Arany János Tehetséggondozó Program matematikaversenyén.

Kuriózum, hogy ebben az évben az iskola 14 diákja is továbbjutott az OKTV második fordulójára, ezzel az ország legeredményesebb iskolája voltunk e tekintetben.

A fakultációs csoport tanulói rendre jó eredményeket értek el a megyei matematikaversenyeken is, illetve az ezen versenyek legjobbjainak rendezett ún. három megye (Tolna, Baranya, Somogy) versenyén; ez utóbbit mind 11.-ben, mind 12.-ben Eckert Bernadett nyerte meg. A következő táblázat a 2004-es megyei matematikaverseny első tizenkét helyezettjét mutatja:

 

1.

Eckert Bernadett

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

2.

Szabó Balázs

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

3.

Szijártó László

Garay János Gimnázium, Szekszárd

Pesti Gyula

4.

Bitai Tamás

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

4.

Knipl Diána

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

6.

Korondi Márk

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

7.

Szlama Adrián

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

8.

Kiss Balázs

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

9.

Barabás László

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Székely László, Schwarcz Tibor

10.

Csapó István

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

11.

Hartmann Zoltán

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

12.

Chlebovics Kornél

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Katz Sándor

12.

Szabó József

Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimn.

Székely László, Schwarcz Tibor

Az utolsó, még a középiskolás évekhez sorolható eredmény: Bitai Tamás dicséretet kapott a 2005. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyen.

Eckert Bernadett 12. osztályos korában megnyerte a Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékversenyt.