Kapcsolat a korábbi tanítványokkal

 

A matematika tehetséggondozás

támogatója

 

 

Az elmúlt évtizedekben sok tehetséges tanuló végzett iskolánkban, aki az itt kapott alapokról indulva a tudományos vagy gazdasági életben sikeres pályát futott be.

 

A tudományos területen sikeres emberek szívesen látott vendégeink voltak pályájukat a diákoknak bemutató előadásokon, beszélgetéseken. 

 

(Érdemes megemlíteni, hogy a nemzetközi szinten is kiemelkedő fiatal kutatók elismerésére hozták létre a Talentum díjat, amelyet a Tudományos Akadémia adományoz évente három kutatónak. Az első három év díjazottjai közé két volt bonyhádi gimnazista is bekerült: Nusser Zoltán agykutató és ifj. Katz Sándor fizikus. Mindketten matematikából is kiemelkedő tanulói voltak iskolánknak, és bár nem matematikusként folytatták, vallják, hogy az itt kapott matematika felkészítés fontos szerepet játszott tudományos gondolkodásmódjuk kialakulásában. Az elmúlt években mindketten találkoztak a mostani bonyhádi diákokkal)

 

 

Örömmel fogadjuk, azt is, ha a gazdasági életben sikeres volt tanítványok lehetőségeikhez mérten támogatják az iskolában folyó tehetségnevelést. A régi évkönyvekből tudjuk, hogy korábban  az ilyen tevékenység rendszeres volt.

 

Az elmúlt években is többen egy-egy alkalomból pénzjutalmat adtak valamilyen sikeres diákteljesítmény elismerésére. Pl. a mostani 200 éves évforduló alkalmából Heil Zoltán1971-ben végzett öregdiákunk 35 000 Ft, ill. 50 000 Ft támogatást adott a legeredményesbb „a” osztályos tanulónak ill. a tanulásban és a sportban egyaránt sikeres diáknak.

 

Az elmúlt évtizedben a matematika tehetséggondozáshoz legnagyobb segítséget Varga Zoltán 1984-ben végzett volt tanítványunk nyújtotta, aki évente igen jelentős összeggel, (kb. 150 000 Ft-tal) támogatja az iskola matematikából tehetséges tanulóit. Eddig közel egymillió forintot utalt át az iskola alapítványának számlájára, megjelölve a matematikát, mint támogatott területet. Az összeg legnagyobb részéből grafikus számológépeket vettünk az országos versenyeken is sikeres tanulóinknak, hogy ezzel is eredményesebbé tudjuk tenni munkájukat. Ezen túl könyvutalványokkal is, ill. matematikatábori részvételhez való hozzájárulással is támogattuk a kapott összegből a legjobbakat.

 

Rendkívül fontos volt a matematika tehetséggondozás számára ez a támogatás. Tanítványaink nevében is hálásan köszönjük. Ha van olyan a volt tanítványok között, akinek lehetősége van támogatni az iskolában folyó igen sokoldalú munkát, attól nagy örömmel fogadjuk, hasznos célra fordítjuk.