László Ákos - Matematikai tehetsége már általános iskolás korában megmutatkozott, majd gimnazistaként Katz Sándor keze alatt fejlődött. Többszörös nyertese a Tolna megyei korosztályos matematikai versenyeknek, előkelő helyen végzett az Arany Dániel országos versenyen, a Tolna-Somogy-Baranya megyei versenyeken és a Kömal matematikai és fizikai feladatmegoldó-versenyein. 1988-ban az OKTV-n az előkelő nyolcadik helyezést szerzi meg és felvételi nélkül kerül a Budapesti Műszaki Egyetem magas színvonalú mérnök-matematikus szakára. 1993-ban diplomázik, majd megkezdi doktori tanulmányait az ELTE‑n. Közben a Pécsi Tudományegyetem Matematika tanszékén oktat. Több cikke jelenik meg jelentős nemzetközi matematikai folyóiratokban, többek között a világhírű American Mathematical Monthly-ban. Szakterülete a matematikai irányításelmélet. 2001-ben doktori címet szerez és a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa lesz. Ekkor már éveken át küzd súlyos betegségével. 2002 nyarán, tragikusan fiatalon elhunyt. A Bolyai János Matematikai Társulat 2003-ban munkássága elismeréséül poszthumusz Farkas Gyula Emlékdíjjal tüntette ki.

Wiandt Tamás - László Ákos osztálytársaként szintén Katz Sándor indítja el matematikai pályáján. Többszörös helyezett megyei versenyeken és a Középiskolai Matematikai Lapok feladatmegoldó versenyein. 1988-ban a Szegedi József Attila Tudományegyetem matematikus szakára nyer felvételt, majd Hatvani László irányításával 1993-ban diplomát szerez. Ezután két évig a Magyar Tudományos Akadémia TMB ösztöndíjasa. 1995-ben az Egyesült Államokban, a minnesotai egyetemen folytatja doktori tanulmányait. 2001-ben doktori címet szerez, majd három évig Houstonban, a Rice University-n tanít posztdoktorális ösztöndíjjal. Szakterülete a differenciálegyenletek és dinamikus rendszerek elmélete. 2004-ben a New York állambeli Rochesteri Műszaki Egyetem (RIT) matematika tanszékén folytatja munkáját. A Húsvét-szigetek civilizációjának összeomlását új matematikai elmélettel leíró kutatócsoport tagja. A félvezető-lézerek instabilitásait leíró differenciálegyenletek elméletén az Egyesült Államok légierejének (USAF) kutatóival dolgozik együtt.