Szakmai munka

a matematika területén

 

amilyen kevés iskolában van

 

A bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban a matematika évtizedek óta sikertantárgynak számít. A kiemelkedő felvételi és versenyeredmények közismertek a régióban, de jó ideje már országos szinten is elismerésre méltónak találják a gimnázium eredményei.

 

A kiemelkedő eredmények mögött hatékony és rendkívül sokoldalú szakmai munka van.

 

Egyrészt tanulóinknak a tanórákon kívül rengeteg egyéb felkészülési, versenyzési lehetőséget biztosítunk. Biztosan állíthatjuk, hogy nincs a régióban még egy iskola, ahol ennyiféle szakkör, tábor, kiscsoportos foglakozás, helyi verseny segítené az eredményes felkészülést.   

 

Az sem elterjedt dolog még, hogy ösztöndíjjal, rendszeres tárgyi és pénzbeli támogatásokkal segítse az iskola a legjobb tanulóit.

 

A tanulóknak biztosított sokféle lehetőség szakmai alapja az iskolában végzett példaértékű tantárgyfejlesztő tevékenység.  

 

Az egyes osztályok (természettudományos osztály, hatosztályos emelt szintű matematika csoport és az Arany János Tehetséggondozó Program osztályai) helyben kidolgozott tantervek szerint tanulnak. Ezeket a tanterveket és a hozzájuk kidolgozott segédanyagokat az országban sok helyen átvették, használják.

 

A tantervek mellett feladatgyűjtemények, szakkönyvek és számos szakmai, módszertani cikk, publikáció jelzik az iskolában folyó magas szintű szakmai munkát.

 

Az iskola tanárai rendszeresen előadók tehetséggondozó táborokban és matematikatanárok szakmai rendezvényein az egész országban.

 

Ezen az oldalon az iskolában folyó szakmai munkából kívánunk ízelítőt adni.