Tanórán kívüli felkészülési lehetőségek

a bonyhádi gimnáziumban

 

 

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumnak kiemelt szerepe van a megyei matematika tehetséggondozásban. Egyrészt az iskolában évtizedek óta magas szintű a matematikaoktatás és tehetségfejlesztés, másrészt a gimnázium munkaközössége egyre szélesebb körű tehetségfejlesztési szolgáltatásokat nyújt az iskolán kívüli tanulóknak is.

A más iskolákban is szokásos iskolai szakkörökön túl itt még jónéhány lehetőség van.

Ezekből a felkészülési lehetőségekből mutatunk be néhányat

 

Szakkörök általános iskolásoknak

 

A gimnázium 15 év óta szervez szakköröket a megye legtehetségesebb 6. 7. és 8 osztályos tanulói számára. Évente öt szombat délelőttön, estenként egy évfolyamon több csoportban is a  szakkörvezetők a megfelelő évfolyam tananyagához kapcsolódó témakörökről tartanak foglalkozásokat, amelyeken elsősorban érdekes, a gondolkodóképességet hatékonyan fejlesztő  feladatokat oldanak meg. Olyan, a tananyagot kiegészítő ismereteket tárgyalnak, amelyek segíthetik a versenyeken, felvételiken való eredményesebb szereplést.  Otthoni megoldásra is kitűzünk feladatokat, a megoldók közötti sorrendet záróversennyel döntjük el, és a legjobbakat jutalmazzuk.

 

Szaktábor 8. osztályosoknak

 

Öt évvel ezelőtt új tehetségfejlesztő fórumot indítottunk. A megyében 5 középiskolában van matematikából emelt szintű osztály vagy csoport. A 8. osztályosok számára nagyon hasznosnak láttuk minden év őszén egy olyan szaktábor szervezését, amely segít a lehetőségek közötti tájékozódásban, az emelt szintű osztályokra való felkészülésben.

A táborba a mi 7. osztályosaink közül is meghívjuk a legjobbakat.

Ebbe a táborba foglalkozás-vezetésre minden évben az ország legjobb szakembereit tudjuk meghívni. Aki a szakmában jártas, tudja, hogy milyen nagy dolog az, hogy ebben a táborban

iskolánk és a megye tanulói találkozhattak Pósa Lajossal, Dobos Sándorral, Pintér Lajossal, Pintér Klárával, Kosztolányi Józseffel, Kosztolányiné Nagy Erzsébettel, Károlyi Károllyal.

 

 

Középiskolások „haladó” megyei szakköre 

 

A megyében már több mint 30 éve vannak középiskolás megyei szakkörök, a „kezdő” szakkör Dombóváron van, a 9. és 10 évfolyamosok számára.

 

A „haladó” szakkört öt év óta iskolánk szervezi. Célja a kettős: egyrészt az országos versenyekre másrészt az emelt szintű érettségire való felkészülést segíti. Fontos, hogy egy korosztályból a megye legtehetségesebb tanulói olyan szintű felkészítést kapjanak, ami osztálykeretben nem valósítható meg. Több mint harminc éves hagyománya van ezeknek a szakköröknek, kialakult tematikával, igen színvonalas előadói gárdával. (Például évek óta tart szakkört Dobos Sándor a magyar diákolimpiai csapat vezetője, vagy Kubatov Antal az ország egyik legjobb matematikatanára).

 

 

A Csillag program

 

A megyére kisugárzó tantárgyi és tehetségfejlesztő tevékenységnek természetesen feltétele az iskolában belüli magas szintű, folyamatosan megújuló szakmai, tehetséggondozási mű-helymunka. Három évvel ezelőtt „Csillag program” néven egy új kezdeményezést indítunk el.  Ennek keretében a legtehetségesebb tanulókat egyéni és kiscsoportos foglalkozásokkal készítünk fel versenyekre, felsőoktatásra, a kreatív alkotó munkára.  A program elindításának egyik oka az volt, hogy a kerettanterv bevezetése óta folyamatos matematika óraszámcsökkenés. Ezzel az óraszámmal nem lehetnek versenyképesek a legjobbjaink a matematika tagozatokra járókkal. De minden tanuló matematika óraszámát más tárgyak rovására nem lenne célszerű növelni.  A hagyományos szakkörökkel pedig egyrészt az volt a gond, hogy a természettudományos osztályokban általános délelőtti 7 óra után, a koradélutáni órákban nehéz még szakköri időpontot is találni. Másrészt a 10–15 fős szakkörök kiválóan alkalmasak arra, hogy az országos versenyek második fordulójába sok tanulót juttassunk be, vagy arra, hogy sok tanulónk szerepeljen a megyei versenyek élmezőnyében. Ezekben iskolánk valóban nagyon jó, de azokkal, akik országos döntőkben is jó eredményre esélyesek, már kis csoportos, vagy egyéni foglalkozásokra van szükség. Márpedig vannak ilyen esélyes tanulóink. A program indításának évében például a 10. évfolyam Arany D. versenyén 3 tanulónk volt az első 10-ben. A színvonal megőrzésének, az előrelépésnek feltétele a hatékony felkészítés a versenyekre, felsőoktatásra, a kreatív alkotó munkára.

A legtehetségesebb 11. és 12. osztályos tanulók augusztusban előre levizsgáznak valamely, érettségire nem választott tantárgyból, és így heti egy vagy két órájuk felszabadul. Ebben az időben tanári irányítással készülnek versenyekre, emelt szintű érettségire. Ennek a felkészülésnek része, hogy a felkészítő tanárok és a diákok a készülés során áttekintett feladatokból és szakcikkekből létrehoznak egy számítógépes tehetségfejlesztési adatbankot, amelyet a következő években is lehet használni, és természetesen folyamatosan továbbfejleszteni. Az elmúlt évben már 20-nál több diákunk vett részt ebben a programban. A következő tanévben több tárgyból is megszervezzük ezeket a foglalkozásokat.