Támogatások:

Korábbi diákjainktól évek óta jelentős számú és értékű adományt kaptunk a matematikából tehetséges, ill. rászoruló tanulók támogatására. Ennek köszönhetően bonyhádi gimnazistának nem kell anyagi okok miatt távol maradni matematika versenytől, szakkörtől, szaktábortól. Az érdeklődők sokirányú támogatást, pl szakkönyveket, folyóiratokat, tehetségfejlesztő fórumokon részvételi lehetőségeket kapnak tudásuk gyarapításához. Adományozóink legtöbb esetben nem zárkóznak el attól, hogy nevüket megemlítsük honlapunkon, de az összeg feltüntetését általában nem kérik. Ilyen feltételekkel az alábbi öregdiákjainktól kaptunk támogatást az elmúlt időszakban: ABC sorrendben: Buss (Knipl) Diána, Énekes Béla, Fazekas Zsolt, Kazinczy Csaba, Kolta Kinga, Mainz Günter, Sziklai Mariann, Szudi László, Varga Zoltán. Ezen kívül is kaptunk néhány támogatást olyan öregdiákjainktól, akik nem kívánják megnevezni magukat, vagy nem nyilatkoztak arról, hogy nevük említésre kerüljön. Az érintett diákok nevében is minden támogatónknak köszönjük az adományokat.

 

Adomány:

Kazinczy Csaba 2001-ben érettségizett öregdiákunk 2019 márciusában 20 000 Ft adományt adott rászoruló tanulók matematika tehetséggondozásának támogatására.

Az adományt a támogatott tanulók nevében is köszönjük.

 

Ösztöndíj:

Korondi Márk 2005-ben érettségizett, jelenleg Svájcban dolgozó volt diákunk félévenként egy-egy 11-edikes, matematikából eredményes, műszaki vagy informatikai pályára készülő tanulónak ösztöndíjat ad, és szakmai tanácsaival segíti a tanulókat a fenti pályákra való felkészülésben. Ebben a félévben Farkas Boróka 11. a osztályos tanuló kapta a 140 000 Ft-os ösztöndíjat.

A korábbi díjazottak Scheidler Barnabás, Kocsis Kata, Tálos Zoltán voltak.

A támogatást ezúton is köszönjük.

 

A szobor állításhoz járult hozzá:

Hozzájárult, hogy a nevét közöljük, és az összeget is.
A gimnázium matematika munkaközössége 55 000 Ft
A tantestület más tagjaitól 10 500 Ft
9. c osztály (2015-2016) 10 000 Ft
12.d osztály (2015-2016) 23 000 Ft
12.a osztály (2016-2017) 10 000 Ft
12.c osztály (2016-2017) 10 000 Ft
Dr. Barcza Zsolt és Stargl Szilvia 40 000 Ft.
Győrffy Lajos 20 000 Ft.
Losonczy család 10 000 Ft
Lőrincz Gábor 20 000 Ft
Korondi Márk 120 000 Ft
Scheidler család 10 000 Ft
Schwarcz Tibor 5 000 Ft
Tóth Barnabás  15 000 Ft

Hozzájárult, hogy a nevét közöljük, de az összeget nem.
Varga Zoltán, az Alapítvány létrehozója
Sziklai Mariann
Kolta Dóra és Kolta Kinga
Csima István
Bősze Zsuzsanna
Tekeli család
Mosonyi Zsuzsanna
1990-ben érettségizett matematika fakultációsok

Magukat megnevezni nem kívánó személyektől eddig összesen  65 000 Ft

 

A tehetséggondozás támogatásához járult hozzá:

Hozzájárult, hogy a nevét közöljük, de az összeget nem: Sziklai Mariann
Magát megnevezni nem kívánó személyektől eddig 30 000 Ft