Beszámoló a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

XX. NMMV
Gimnáziumunk és 2008-ban létrehozott Alapítványunk számára kiemelkedően fontos év volt a 2011., mert márciusban mi szerveztük a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt. 2011. március 11-től 15-ig a Kárpát medencéből több mint 300 diákot és tanárt láttunk vendégül.

A verseny előtt támogatási kérelemmel fordultunk mindazon öregdiákjainkhoz, akik az elmúlt évtizedekben matematikából emelt szintű képzést kaptak ebben az iskolában, a mostani és a közelmúltban végzett diákok szüleihez. Ezen kívül a régió vállalkozóihoz, cégeihez, a városi és a megyei önkormányzathoz és természetesen állami intézményekhez. Kb. 1200 levelet küldtünk el, és több mint húsz pályázatot írtunk.

Ez a nagy munka nem volt hiábavaló. Ebben az évben magánszemélyektől 1 679 717 Ft, szülőkhöz és öregdiákokhoz köthető cégektől pedig 2 880 000 Ft, egyéb forrásból 1 100 000 támogatást kaptunk. (A támogatók listája a honlapon az NMMV menüpontban megtalálható.) Ez az 5 659 717 Ft-os támogatás fedezte a rendezvény kiadásait. Közvetlenül a rendezvényhez kapcsolódó kiadás kb. 5 100 000 Ft volt, ezen kívül az a rendezvény időtartama alatt az egyéb célú kiadásoktól nem élesen elválasztható költségek (a banki költségek, könyvelés, irodaszerek, sokszorosítás, adathordozók, stb. ) kb. 570 000 Ft-ot tettek ki. Így az Alapítvány részéről a rendezvény bevételi és kiadási része nagyfokú egyezést mutatott. (Az alapítvány kiadásain kívül az iskola kb. ugyanekkorra összeggel járult hozzá a verseny szervezéséhez, ennek jelentős részét állami és önkormányzati támogatások fedezték.)

Örömmel állapíthattuk meg, hogy szakmai és kulturális szempontból kiemelkedően sikeres és színvonalas találkozót tudtunk szervezni. Tanítványaink is igen eredményesen szerepeltek. Házigazdaként 10 tanulót indíthattunk, mindannyian díjazottak, lettek, vagy dicséretet kaptak.

Egyéb tevékenységek

Az, hogy a nagy rendezvényünket külső támogatásokból tudtuk finanszírozni, lehetővé tette, hogy az Alapítvány egyéb bevételeiből ebben az évben is támogatni tudta mindazokat a tehetségfejlesztő tevékenységeket, amelyeket korábbi években támogatott. Szerencsére a 2010-11. tanévben is és már az idei 2011-12. tanévben is igen sok országos szinten is számottevő eredményt értek el tanítványaink. Ezek az eredmények megtekinthetők honlapunkon. A sikeres szereplés fenntartásának érdekében tanítványaink sokféle tehetségfejlesztő tevékenységben vesznek részt az iskolában is és azon kívül is. Pl.
matematikatáborokban, iskolán kívüli szakkörökön, versenyeken. Az Alapítvány támogatja ezeket tevékenységeket, és jutalmazza a sikereket elérő tanulókat. Külön figyelmet fordítunk a rászoruló tanulók támogatására.

Az Alapítvány legjelentősebb bevétele az idén először kapott, a rendelkező támogatók adójának 1%-ából adódó összeg volt. Mivel a Nemzetközi Verseny kapcsán igen sok potenciális támogatót kerestünk meg, ezért az idén igen jelentős összeget: 1 445 583 Ft-ot kaptunk ebből a forrásból. Ez lehetővé tette, hogy az ősz folyamán, a fő támogatónktól Varga
Zoltántól erre az alakalomra megkapott lókúti kastélyban az alsóbb évesek számára matematika tábort szervezzünk kiváló előadókkal. Ez útiköltséggel együtt 380 000 Ft-ba került. Tanítványaink egyéb matematika táborokban való részvételének támogatására 400 000 Ft-ot, szakkönyvek vásárlásra 190 000 Ft-ot, a tanulók jutalmazására, ösztöndíjaira 185 000 Ft-ot, eszközvásárlásra (1 számítógép, adathordozók, ) 192 000 Ft-ot, működésre (könyvelés, banki költségek) 69 000 Ft-ot fordítottunk. 90 000 Ft-ért KÖMAL-t rendeltünk a könyvtárunk számára. Ebben az évben létrehoztuk az Alapítvány honlapját: www.bomateka.hu.

Így Alapítványunk pénzügyi egyensúlyban van, azt javasoljuk a kuratóriumnak, hogy a következő években is mindig az előző évi kamatokat és az adó 1 %-ából kapott bevételt fordítsuk a következő évi kiadásokra. Ha további adományokat kapunk, akkor célmegjelölés esetén az adományozó által megjelölt célra, általános célú adománynál pedig részben az alaptőke növelésére, részben az adott évi tehetségfejlesztésre fordítsuk.

Tervek a 2012. évre

A következő évben is szeretnénk a gimnázium legfontosabb tehetségfejlesztő tevékenységeit támogatni. Már ebben a tanévben is több, országos szinten is kiemelkedő eredményt értek el tanulóink, matematikából kétségkívül az ország legjobb gimnáziumai között vagyunk. Ezért ösztöndíjjal, jutalmakkal támogatjuk legtehetségesebb, ill. rászoruló diákjainkat. Tavasszal a felsőbb éveseknek, ősszel újra az alsóbb éveseknek akarunk matematika tábort szervezni. Hozzájárulunk tanulóink iskolán kívüli tehetségfejlesztő rendezvényeken való részvételéhez. Szakkönyvekkel, szakmai anyagokkal látjuk el a versenyekre készülőket. Neves előadókat akarunk meghívni iskolánkba szakmai előadások tartására. A matematika táborokban szükségünk lesz egy nyomtatóra, és néhány kisebb értékű kiegészítő eszközre. Folyamatosan feltöltjük anyagokkal, információkkal az Alapítvány honlapját. Ha mindezek mellett lesz lehetőségünk, akkor támogatjuk kollégáinkat tehetségsegítő szakmai anyagok fejlesztésében. Pl. szaktárgyi cikkek fordításában, tehetségfejlesztő feladatsorok összeállításában.

Kérem a kuratóriumot az 2011. évi beszámoló és a 2012. évi tervek elfogadására.

Bonyhád, 2012 január.

Dr. Katz Sándor a kuratórium elnöke