XX. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny
2011. március 11-15.


A verseny története

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthon és a környező országokban folyó matematikatanítás közötti kapcsolat szorosabbra fűzése. Az anyaországi és a környező országokból jött tanulók a verseny mellett kiránduláson vesznek részt, megismerik a változó helyszíneken az életkörülményeket. A rendezvény rendkívül fontos szerepet tölt be a magyar-magyar kapcsolatokban, és a Kárpát-medence tehetséggondozásában.

A matematikából legeredményesebb 20 magyarországi középiskola 6-6 fős küldöttséggel, Erdély 75, Felvidék 50, Délvidék 30, Kárpátalja kb. 25 fős csapattal vesz részt a versenyen. Meghívott vendégekkel együtt ez kb. 330 fős rendezvény.
 
A verseny 1992-ben Révkomáromban indult, ezután páratlan években hazai gimnáziumok szervezték, páros években pedig „körbejárt” a Kárpát-medence magyar városaiban.

Az eddigi helyszínek:

1992. Révkomárom,
1993. Vác
1994. Ungvár
1995. Paks
1996. Székelyudvarhely
1997. Kaposvár
1998. Szabadka
1999. Nagykanizsa
2000. Dunaszerdahely
2001. Debrecen
2002. Sepsiszentgyörgy
2003. Eger     
2004. Nagydobrony
2005. Miskolc
2006. Zenta
2007. Szeged   
2008. Kassa
2009. Gyula
2010. Szatmárnémeti
2011. Bonyhád

A XX. verseny

2011 március 11-től 15-ig iskolánk, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium rendezte a XX.  Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt. A rendezvényen 219 meghívott diák és 80 tanár vett részt. A XX. versenyre kiadványt és CD-t készítettünk az elmúlt 20 év rendezvényeiről.

11-én este Potápi Árpád Jánost Bonyhád polgármesterét, az országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökét fogadtuk, aki bemutatta a város történetét és jelenét, ill. a verseny jövőjéről tárgyalt a résztvevő tanárokkal, biztosítva őket, hogy az ország jelenlegi vezetése magáénak érzi ezt a fontos rendezvényt. 

12-én az ünnepélyes megnyitón rendkívül színvonalas kulturális műsor köszöntötte a résztvevőket. A verseny két kezdeményezője, Bencze Mihály brassói és Oláh György révkomáromi tanárok miniszteri elismerő oklevelet kaptak kiemelkedő színvonalú tanári munkájukért és a magyar-magyar kapcsolatok ápolásáért. Délután Lackovich Miklós professzor úr az ELTE tanszékvezetője tartott a diákok és a tanárok számára egyaránt érdekes szakmai előadást. Ezután, kihasználva azt a páratlan lehetőséget, hogy a Kárpát medence matematika tehetséggondozásában legkiválóbb tanárok közül 80, és a felsőoktatás néhány elhivatott képviselője is jelen volt, a tehetséggondozás aktuális kérdéseiről és feladatiról tartottunk konferenciát. Javaslatokat fogalmaztunk meg a tanárképzés és továbbképzés, a tehetségfejlesztés sürgető, ill. távlati feladatairól. Ezeket eljuttatjuk az oktatásirányítás képviselőihez. Este a pécsi UniCum Laude énekegyüttes koncertje nyújtott kikapcsolódást.

A rendezvény szokásrendje szerint a 3. napon volt a verseny. Négy évfolyamon 219 tanuló írt négy órás versenydolgozatot. A feladatokat a tanárok által az öt régióból beküldött javaslatok közül kéttagú zsűri: Szoldatics József középiskolai tanár és Tuza Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár válogatták. Délután a tanárok javították a feladatokat. Nem volt könnyű munka a 720 feladat sokféle megoldásának értékelése. Két évfolyamon csak a maximális 60 pontos teljesítménnyel, a másik kettőn is 59, ill. 58 pontos eredménnyel lehetett nyerni. Este a tanárok egy szekszárdi borkóstolón vettek részt, a diákok délután a SHEKET együttes koncertjén, este bálon pihenhették ki a délelőtti verseny izgalmait. 

A 4. napon kirándulásokon ismerkedhettek a régióval a diákok és a tanárok,  Paks-Kalocsa, Szekszárd-Kalocsa, és Pécs helyszíneken .

Március 15-én volt a verseny záróünnepélye és eredményhirdetése. Az ünnepi műsor ezúttal március 15-éhez kapcsolódott Ferencz Orsolya énekművész emlékezetes közreműködésével. Az eredményhirdetésen Tuza Zsolt professzor úr értékelte a tanulók teljesítményét, majd 133 tanuló részesült dicséretben, vagy díjban és a hozzá tartozó értékes jutalomban. Kiemelést érdemel, hogy a 9-11. évfolyamon I. és II. díjas 18 diák, és 9 tanár brüsszeli Európa parlamenti jutalomúton vehet részt. Tabajdi Csaba az Európa Parlament S&D frakciójának tagja 2, Gál Kinga néppárti EP képviselő jóvoltából 25 látogatást tudtunk adni különdíjként. Gál Kinga képviselőasszony videoüzenetben köszöntötte a verseny résztvevőit.

Sikeres, a XX. alkalomhoz méltó versenyt rendezett a bonyhádi gimnázium és annak matematika tehetséggondozó alapítványa. Az iskola és az alapítvány is hálásan köszöni mindazon intézmények, cégek és magánszemélyek segítségét, akik nagylelkű támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Dr.  Katz Sándor
a verseny szakmai szervezőjeTámogatóink

 • Centrál-Csoport
 • Szülőföld Alap
 • Paksi Atomerőmű Zrt
 • NEFMI Oktatási Államtitkárság
 • Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Bonyhád Város Önkormányzata
 • Petőfi Sándor Gimnázium Oktatási és Nevelési Alapítvány
 • MOL RT
 • Richter Gedeon Rt
 • Gemenc Volán
 • Microsoft Magyarország
 • Palasik Kft
 • Sugár Építőipari Kft
 • AXEL Springer Kft
 • EGIS Gyógyszergyár
 • SAP Hungary
 • KALUR KFT
 • Tolna Megyei Közgyűlés
 • Kereskedelmi és Hitelbank RT
 • Tolna megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • Tolna Megyei Matematika Tehetséggondozó Alapítvány
 • MOZAIK Kiadó
 • GALAXIS Kft.
 • 4Sales Systems Kft
 • KNIPL KFT
 • Baumgartner Tüzép Kft
 • Bonyhádi Öregdiák Szövetség
 • Fertilia Agrokémiai és Logisztikai Kft.
 • TERC-CO Építőipari Kft
 • Abat gop-info Kft
 • Tempomat 2000 Kft
 • Csibi Hal Kft
 • Szatiszoft Kft
 • Bogép Kft
 • AIVAREX Kft.
 •  
 • Acsádi Gyula dr.
 • Bajsziné Magyar Zita
 • Bareith Attila
 • Bátori Péter
 • Baumgartner Zoltán
 • Baumgartner László
 • Baumgartnerné Szabó Mária
 • Bergné Werner Szilvia
 • Berkó János
 • Bicskei László
 • Bölcsföldi Árpád és neje
 • Csigéné Nagypál Noémi Éva
 • Csimma István
 • Csullag József dr.
 • Csullag Józsefné dr.
 • Csuma Kovács Veronika
 • Énekes Béla és neje
 • Füzi István
 • Filó Lajos és Filóné Ferencz Ibolya
 • Gál Kinga EP képviselő Néppárti frakció
 • Gellért Gabriella dr.
 • Gombos Bertalan
 • Gombos László
 • Győrfi Csaba
 • György Tibor
 • Halmosné Retek Anikó
 • Herendi László
 • Hergert Ibolya dr.
 • Hoffmann Ákos
 • Holló Sándor dr.
 • Ifj. Lencz László
 • Illés Zoltán
 • Jáhn Elemér
 • Jakab Csaba és Rébék-Nagy Ágnes
 • Jakab Tamás
 • Jaksa Lászlóné
 • Juhász Csaba dr
 • Juhász Imre
 • Juhász Judit
 • Kacz Sándor
 • Katz Gergely
 • Ifj. Katz Sándor
 • Kelemen Zoltán
 • Kis Zsófia
 • Konstanzer Balázs
 • Kresz Norbert Róbert
 • Lackner Erzsébet Mária
 • Molnár János
 • Lantos Levente
 • László Dezső
 • Lohnné Strigens Erika
 • Minorics Gábor
 • Mosonyi Zsolt
 • Müller István
 • Neumüller Imre
 • Nusser Zoltán dr.
 • Porkoláb Dániel
 • Réti János
 • Sárkány Ágnes dr.
 • Savanya Judit
 • Sebestyén József
 • Szabó Balázs
 • Szabó Béláné
 • Szécsényi Zsolt és neje
 • Szentgyörgyi György
 • Sziget György
 • Sziklai Mariann
 • Szőcs Péter
 • Szukács Judit
 • Honti Miklós
 • Tabajdi Csaba EP képviselő SZ&D frakció
 • Takács György
 • Takácsné Salgó Zsuzsanna
 • Tanner György
 • Tekeli Imre és neje
 • Tengelics Ilona
 • Tóth Ferencné
 • Varga Tünde és Bíró József
 • Varjú Pál
 • Veres Zoltánné
 • Vincze István
 • Wiandt Tamás
 • Zentai Tibor
 • Zsúnyiné Steiner Erzsébet
 • Zsúnyi Béla
 • Az 1999-ben végzett A osztály
 • Az 1980-ban végzett B osztály