Beszámoló a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány 2012. évi tevékenységéről, a kapott támogatások felhasználásáról

A Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítványt 2008. szeptemberében hozta létre Varga Zoltán vállalkozó, a gimnázium öregdiákja 10 000 000 Ft alaptőkével a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban folyó matematika tehetségfejlesztés támogatásra. Az alapító szándéka szerint az Alapítvány az alaptőke kamatait ill. egyéb, (elsősorban adók 1 %-ából származó bevételeket) használhatja céljai szerinti közhasznú tevékenységre.
A 2011. évben iskolánk és az Alapítvány közösen szervezte a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt, szerencsére ehhez jelentős támogatást kapott magánszemélyektől és intézményi támogatóktól, ezért ez az év kiemelkedő forgalmat hozott, nem tekinthető bázisévnek a következő évek számára. 2012-ben már azokat a tevékenységeket végezete az Alapítvány, amelyeket hosszabb távon is tervezünk végezni.
2012-ben az Alapítvány az Alapító okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően
támogatta tanulók részvételét tehetségfejlesztő fórumokon: megyei szakkörökön, Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolában, a ZALAMAT nyári táborában. A legeredményesebb diákok tanulását ösztöndíjakkal, könyvjutalmakkal és könyvutalvánnyal támogatta. Szakkönyvekkel, folyóiratokkal támogatta a tanulók tehetségfejlesztését és hozzájárult a szaktanárok továbbképzési részvételéhez.
Ebben az évben két fontos saját rendezvényünk volt. Az elmúlt 8 évben iskolánk szakmai kapcsolatot épített ki a Brüsszeli Európa I. Iskolával., Ennek keretében májusban Európa különböző országaiból Brüsszelben tanuló diákok vesznek részt saját tanulónkkal együtt iskolánkban angol nyelvű matematika foglakozásokon, ill. ismerkednek az ország nevezetességeivel, és a kapcsolat ősszel Brüsszelben folytatódik hasonló programmal. Az előző évben ez a program elmaradt, de 2012-ben újraindult, és az Alapítvány jelentős támogatást nyújtott a szervezéshez. Ehhez az előző évben tartalékoltunk forrásokat.
A másik az alsóbb éveseknek szervezett lókúti matematikatábor. Az Alapítványunk alapítója ajánlotta fel a lókúti kastélyt, ahol a 8. és 9. osztályos tanulóink számára meghívott előadók és kollégáink vezettek foglakozásokat.

Az Alapítvány 2012. évi bevételei:

 • Adók 1 %-ából származó bevétel 913 485 Ft
 • Adományok hozzájárulások magánszemélyektől: 410 060 Ft
 • Adomány Gazdasági társulástól 25 000 Ft
 • Folyószámla kamatbevétel: 1 064 Ft

Összes bevétel: 1 350 ezer Ft

Az Alapítvány 2012. évi kiadásai:

 • Ösztöndíjak kiemelkedően eredményes tanulóknak, ill. előadásokat tartó, szakmai szervezési munkákat végző kollégáknak 462 000 Ft
 • Könyvutalványok tanulói jutalomként 50 000 Ft
 • Könyvek, folyóiratok a szakmai munka támogatására: 301 400 Ft
 • Brüsszeli matematikatábor (vendéglátás, előadói díj,utazási költségek) 443 480 Ft
 • Lókúti matematikatábor (előadói díj,utazási költségek) 167 116 Ft
 • Hozzájárulás szakmai táborokon, versenyeken való részvételhez (Erdős iskola, Zalamat tábor, versenyek nevezési díja 903 940 Ft
 • Hozzájárulás szakmai továbbképzések költségeihez. 129 200 Ft
 • Működési költségek (banki, könyvelési, 64 943 Ft
 • honlappal kapcsolatos kiadások) 12 700 Ft

Összes kiadás: 2 535 ezer Ft

Az Alapítvány vagyona 2012. év elején 12 240 ezer Ft
Az Alapítvány vagyona 2012. év végén* 11 055 ezer Ft.
(* Mivel a 2012. évben több olyan előre látható kiadás is volt, amely az elmúlt évben nem szerepelt, ezért a 2011 végén tartalékoltunk a folyószámlán az idei kiadásokra. Így a 2012. évben az értékpapírban elhelyezett összeghez ill. annak 2012. évi kamataihoz nem kellett hozzányúlni.
Ezért a 2012. évi 11 055 ezer Ft. vagyon a kamatok nélküli érték. A kamatot csak akkor írják a tőkéhez, ha kivét van. 2013. áprilisában vettünk ki először a lekötött összegből 600 000 Ft-ot az e tanévi költségekre, Ezután a lekötött összeg 11 953 119 Ft maradt.)
Az Alapítvány célja az iskolában folyó tehetséggondozás támogatása. Ezt a célt jól szolgálta az Alapítvány. Ebben az évben is tanítványaink kiváló eredményeket értek el matematikaversenyeken. 100 fölött van azon tanulók száma aki legalább egy továbbküldhető versenydolgozatot írt, vagy Számottevő pontszámot szerzett a KÖMAL-ban. Minden évfolyamon az országos döntőig jutottak tanulóink. A legjobb országos eredmények: Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 1. és 3.hely, Arany Dániel Verseny: 1 dicséret. Kenguru Matematikaverseny 7. 9., és 10. hely. OKTV 8. hely, Regionális matematikaverseny 1. hely, és amire a legbüszkébbek vagyunk: Bősze Zsuzsanna a Nemzetközi Matematikai Lányolimpián Luxemburgban bronzérmet szerzett.
A kuratórium tagjai a fenti beszámolót elfogadták.

Bonyhád, 2013. május 27.

Dr. Katz Sándor
az alapítvány kuratóriumának elnöke