A 2014. év költségvetési összegzése

2014. év végétől korábbi könyvelőnk Bíró Zsuzsanna nem vállalta tovább az iskola alapítványai pénzügyeinek könyvelését, ezért 2015 januárjától Baka Krisztina szekszárdi könyvelő viszi az iskola mindhárom alapítványának ügyeit. A 2014. évi közhasznúsági jelentést már ő készítette el.
Tőle csak kevésbé részletezett adatokat kaptunk az egyes tevékenységek szerinti kiadások részösszegeiről. Így a kiadások részösszegei évközi jegyzetek alapján készültek.
Ezek alapján a 2014. évi adatok:
Bevételek ezer Ft-ban

 • 1 %-os bevétel 743
 • az adott év kamatbevétele 300
 • Tolna megyei önkormányzat támogatása a megyei szakkörök szervezéséhez. 100

Összes bevétel: 1 143 ezer Ft

Kiadások ezer Ft-ban:

 • Működési költségek (Banki költségek, könyvelési díj, honlap díja, irodaszer) 136
 • Ösztöndíjak, jutalmak tanulmányi eredményért, programok szervezésért, 215
 • Könyvek, folyóiratok (KÖMAL) 93
 • Lókúti matematikatábor 170
 • Külső rendezvényen és versenyeken való részvétel
  Erdős Iskola, Zalamat Tábor, Alapítványi hozzájárulás 396
  Megyei szakkörökkel kapcs. költségek: 100

Összes kiadás 2014-ben: 1 110 ezer Ft.
Éves eredmény : 33 000 Ft.

Ebben az évben nem volt Brüsszeli tábor, (és várhatóan a következő években sem lesz) ez jelentősen csökkenti a kiadásunkat. Kevesebbet költöttünk könyvekre. Növekedett az 1 %-os bevétel, de 2014-ben nem kaptunk külön támogatást sem. (2013-ban volt 400 000 Ft szponzori támogatás Varga Zoltántól és 200 000 Ft. Szikszai Marianntól, de ezzel is a 2013. évet kb. 300 000 Ft negatívummal zártuk.) Mindezekkel a változásokkal 2014-ben csekély, 33 000 Ft-os többlettel tudtuk zárni az évet. Ha az 1 %-os összeg nem csökken, akkor ezek a kiadások tervezhetők a következő évre is. Ha
a későbbiekben újra szeretnénk grafikus számológépet adni a kiemelkedően tehetséges tanulóinknak, akkor ehhez további támogatásokra lesz szükség. Az Alapítvány teljes forrása az 1 %-os bevétel megérkezése után, november és december hónapokban a legmagasabb, ekkor 12 000 000 Ft körül van, és októberben a tanév eleji költségek (KÖMAL, első Erdős foglalkozás) levonása után a legalacsonyabb. Úgy tervezzük, hogy ez az összeg ne menjen 11 500 000 Ft alá ekkor sem.

Kiegészítő információk, adatok a közhasznúsági jelentéshez.
Az alaptőkét korábban tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyben tartja az Alapítvány. A könyvelés, ill. a Közhasznúsági jelentés szerint hozamot akkor realizálunk, ha a kivesszük a teljes összeget a folyószámlára. Ezt évekig nem tettük meg, csak a kamatból kisebb összegeket vettünk ki. Ezért a könyvelésben a tőke végig 10 millió Ft körüli értéken volt. Így a közhasznúsági jelentés éveken keresztül a valósnál sokkal nagyobb negatívumot mutatott ki. (Pl. 2013-ban a valós 300 ezer Ft-os negatívum helyett 661 ezer Ft-ot. 2014-ben a tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyből kivettük a tőkét és áttettük Állampapír alapú prémium befektetési jegybe. Ezzel a könyvelés realizálta az elmúlt évek összes kamatbevételét, a 2014. évi valóban megjelenő 300 ezer Ft mellet az előző évek 1 744 ezer Ft-nyi kamatbevételét is, ezért a közhasznúsági jelentés Pénzügyi műveletek bevételeire összesen 2 044 ezer Ft-ot tartalmaz. Így a 2014. éves valós eredmény is a közhasznúsági jelentésben szereplő 1 777 ezer Ft helyett 1 744 ezer Ft-tal kevesebb: 33 000 FT. Az Alapítvány legjelentősebb kiadása az évközi Erdős Iskolai, a nyári Zalamat tábori részvételhez, ill. néhány esetben versenyeken való részvételhez való hozzájárulása. Pl. az Erdős iskolai részvétel egy tanulónak egy alkalommal 8800 Ft. Ebből a tanulók befizetnek 5000 Ft-ot a többit az Alapítvány állja és az egész összeget egyben utalja az Alapítvány. A tanulók által befizetett összeg bevételként jelenik meg a könyvelésben, de ez
nem valós bevétel. Ugyanez a helyzet a tábori részvételnél és néhány versenynél is. Ezért szerepel a Közhasznúsági jelentésben a valós összes bevétel és kiadás helyett is jelentősen magasabb összeg. Ez a kettő kiegyenlíti egymást, az éves eredményt nem befolyásolja.

Bonyhád, 2015. május

Dr. Katz Sándor
a kuratórium elnöke

Szöveges kiegészítések a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány 2014. évi közhasznúsági beszámolójához

Támogatásban részesülők száma 150.
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 2012-ben az Alapítvány a az Alapító okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően
– támogatta tanulók részvételét tehetségfejlesztő fórumokon: Egyrészt tehetségfejlesztő szakkörökön, táborokban: Az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolában, a Zalamat nyári táborában, és a lókúti  matematikatáborban. Másrészt matematika versenyeken való részvételt .
– A legeredményesebb diákok tanulását ösztöndíjakkal, könyvjutalmakkal és könyvutalvánnyal támogatta.
– Szakkönyvekkel, folyóiratokkal támogatta a tanulók tehetségfejlesztését.
– Az Alapítvány részt vállalt a megyei versenyek és szakkörök szervezésében is. Ezt nem saját forrásból, hanem kifejezetten erre a célra kapott támogatásból tette.

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ebben a tanévben is tanítványaink kiváló eredményeket értek el matematikaversenyeken. 140 körül van azon tanulók száma, aki legalább egy továbbküldhető versenydolgozatot írt, vagy számottevő pontszámot szerzett a KÖMAL-ban. Minden évfolyamon az országos döntőig jutottak tanulóink. A legjobb országos eredmények: Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen két 3. díj és két dicséret, Arany Dániel Verseny: 1 dicséret.( 7-9. hely), OKTV 19. és 21. hely, és a KöMaL-ban az ország középiskolái közül a harmadik legmagasabb összpontszám. A megyei matematikaverseny 4
évfolyamán iskolánkból több tanuló jutott az első 10-10 közé, mint a megye többi középiskolájából összesen.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ebben az évben egy rendezvényt szervezett az Alapítvány és kettőt a Gimnáziummal közösen. A saját rendezésű programhoz Alapítványunk alapítója ajánlotta fel a lókúti kastélyt, ahol meghívott előadók és kollégáink vezettek foglakozásokat a 8-9. évfolyam érdeklődő tanulóinak. Évek óta gimnáziumunk szervezi a Tolna megyei matematikaversenyt és a Tolna megyei középiskolások megyei szakköreit. Ebben az évben az Alapítvány is részt vállalt a szervezésben. Ehhez a Tolna megyei Közgyűléstől 100 000 Ft támogatást kapott, amit teljes egészében erre a célra fordított.
Alapítványunk bevételeinek két fő forrása: az 1 %-os bevételek, ill. az az alaptőke kamatbevétele. Az alapkamat csökkenése miatt az alaptőke kamatbevétele jelentősen csökken. Szerencsére a 1 %-os bevételek nőttek.

Bonyhád 2015. május 20.

dr. Katz Sándor
a kuratórium elnöke

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete