2016. évi bevételek és kiadások összesítése (ezer Ft-ra kerekítve)

 

Bevételek Kiadások Egyenleg
Működéssel kapcsolatos bevételek és kiadások
Megyei verseny és szakkör 2015-16 tanév 100 -138 -38
Megyei verseny és szakkör 2016-17 tanév 500 -211 289
Tanulói táborok 274 -969 -695
Kömal tanulói befizetés 248 -371 -123
szja 1 % 798 0 798
Államkötvény kamat 222 0 222
Adományok 320 0 320
Banki költség 0 -40 -40
Szakkönyvek vásárlása 0 -64 -64
Tanulók jutalmazása  könyvutalvány 0 -123 -123
Tanulók jutalmazása  ösztöndíj 0 -57 -57
Egyéb költségek: Internetdíj, honlap szerkesztése, közjegyzői díj, 0 – 89 -89
Össz.: 2462 -2062 400
Szilassi szobor 816 -784 32
Alaptőke változás 2462 432
Alaptőke átvezetés állampapírba 11615 -11200 415
Alaptőke emelés az alapító részéről 2000 2000
Aranykosár befektetési jegy vásárlás -2500 -2500
Összes kiadás, és bevétel 16893 -16546 347
Megyei szakkörökre kapott összegből a  2017-es évre kötelezően tartalékolandó * -289
A 2016. év  „ reális” egyenlege 58 ezer Ft

* A 2016-17 tanévre a Paksi Atomerőműtől és a Tolna M. Önkormányzattól a megyei verseny és szakkörök támogatásra összesen 500 000 Ft-ot kaptunk, de ebből a 2016-ban csak 211 000 Ft-ot költöttünk el,  ezért a fennmaradó 289 000 Ft-ot a  következő évre tartalékolni kell.

Szöveges beszámoló a 2016. évi munkáról és gazdálkodásról

A 2016-os évben is, az előző évekhez hasonlóan, a gimnáziumban folyó matematika tehetséggondozást segítettük.

A legnagyobb összeggel a matematika tehetségfejlesztő táborokban (Lókút. Erdős Iskola, Zalamat-tábor) való részvételt támogattuk. Erre a célra 695 ezer Ft-ot fordítottunk.

A tehetséges tanulókat szakkönyvekkel, Szakmai folyóirattal (KöMaL), könyvutalvánnyal, ösztöndíjjal támogattuk,  Erre a célra 367 ezer Ft-ot fordítottunk.

Nem szerepel a konkrét pénzmozgásokban, hogy három 12. a osztályos tanuló (Pap Tibor, Stein Ármin és Wiandt Péter) 6 éves kiemelkedő eredményeinek jutalmaként megtarthatta a korábban használatra kapott grafikus számológépet.

A működési költségek: banki költség, internetdíj, honlap szerkesztése, közjegyzői díj, 130 ezer Ft volt.

Legjelentősebb bevételünk az szja 1 %-ából kapott 798 ezer Ft volt. Az alaptőkét hosszú lejáratú államkötvényben helyeztük el, ennek kamata 220 ezer Ft volt, ezen kívül még a tehetséggondozást segítésére 320 ezer Ft adományt kaptunk.

A többi bevétel tanulói befizetésekből adódott, (táborokra, versenyekre, KöMaL-ra) de ezeket kiegészítve mindjárt továbbítottuk is.

Az Alapító, Varga Zoltán 2016.  januárjában 2 millió forintot adott az Alapítvány tőkéjének emelésére. Így most Alapítványunk alaptőkéje 13 700 000 Ft.

2016-ban két egyéb tevékenység is tartozott az Alapítványhoz.

Annak emlékére, hogy 40 évvel ezelőtt volt iskolánkban az első matematika OKTV díjazott tanuló, az iskola parkjában egy matematikai témájú szobrot állítottunk. A szobor egy Szilassi poliédert ábrázol. Ez Magyarország első ilyen szabadtéri szobra.  A szobrot öregdiákok adakozásából állítottuk. Kb. negyven öregdiákunk 465 ezer Ft adományt küldött a szoborállításra, és az Alapító, Varga Zoltán ezt 350 000 Ft-tal egészítette ki. (A szobor felállítása után is érkezett még adomány, így ez a projekt 32 ezer Ft plusszal zárult.)  A szoborállítással kapcsolatos információk és képek a www.bomateka.hu honlapon találhatók.

Iskolánk és az Alapítvány szervezi a Tolna megyei matematikaversenyt és a megyei szakköröket. Ezekhez a Tolna Megyei Önkormányzat és az Atomerőmű Zrt összesen 500 ezer Ft támogatást adott. Ebből 2016-ban csak 211 ezer Ft-ot kötöttünk le, ezért 289 ezer Ft-ot a következő évre tartalékolnunk kellett.

Így az Alapítvány 58 ezer Ft-os egyenleggel zárta a 2016. évet. (A kiadott grafikus gépeket is beszámítva, az éves kiadások és bevételek egyensúlyban voltak.)

Az Alapítvány pénzügyi helyzete stabil, továbbra is tudja támogatni az iskola tehetséggondozó tevékenységét. Ehhez természetesen továbbra is szükségünk van öregdiákjaink támogatására, de szerencsére ez működik is. A 2016-17-es tanévben is több öregdiákunk küldött támogatást tehetséges vagy rászoruló tanulók támogatására. A versenyekkel kapcsolatos információk is honlapokon elérhetők.

Bonyhád, 2017. május 30.

Katz Sándor
a kuratórium elnöke