Beszámoló a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány 2017. évi munkájáról.

Pénzügyi beszámoló:

Bevételek és kiadások 1000 Ft-ra kerekítve

Bevételek: Kiadások
1 %  össz 735 000 Tanulók támogatása, jutalmazása 1 455 000
Adomány össz. 603 000 Működési költségek 152 000
Kamatbevétel össz: 352 000
Játssz-Ma verseny jutalma 300 000
Összes bevétel 1 990 000 Összes kiadás 1 607 000
Egyenleg: 383 000 Ft

 

A kiadások részletezése

Kiadások

Tanulók jutalmazása, támogatása Táborokban, versenyeken való részvétel támogatása 759 000
Folyóirat előfizetés támogatása 222 000
Ösztöndíjak, jutalmak 474 000 Ö.: 1 455 000
Működési költségek Működés személyi költségei : könyvelés, verseny-szervezés, honlap kezelése 100 000
Banki költség 36 000
Internet díja 16 000 Ö.: 152 000

Szöveges beszámoló

Mint a pénzügyi beszámolóból is látható, az Alapítvány a kapott adományokból, 1 %-os bevételekből és az alaptőke kamataiból származó bevételeit a gimnázium matematikából tehetséges tanulóinak támogatására fordítja.

Támogatjuk a tanulók részvételét szaktáborokban, ill. matematika versenyeken.

Veszprémben, tanévenként öt hétvégén az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskola foglalkozásain  10-12 tanítványunk vesz részt. Ez egy rendkívül hasznos rendezvény. A legkiválóbb tehetséggondozási szakemberek tartanak foglakozásokat az egész országból érkező tehetséges tanulóknak. Egy hétvégének a költsége egy tanuló számára 11 000 Ft. Az utazást a gimnázium biztosítja, az Alapítvány pedig tanulónként 6100 Ft-ot vállal a költségekből. A rászoruló gyerekek az Erdős Iskolában is kérhetnek díjkedvezményt, aki nem kap, annak Alapítványunk ad további támogatást. Az Erdős Iskolai részvételhez nyújtott támogatás 2017ben 258 000 Ft volt.

A rászoruló gyerekeknek versenyeken való részvételi díj biztosítására decemberben 51 000 Ft támogatást adtunk.

Ezen kívül is több verseny részvételi díját, útiköltségét teljes egészében átvállalta az Alapítvány. A nyári, fonyódi matematikatáborban, az őszi, lókúti táborban való részvételt, KÖMAL vásárlását támogattuk, mindezeket összesen 458 000 Ft-tal.

Így valóban elmondhatjuk, hogy támogatóinknak köszönhetően, anyagi okok miatt egyetlen tanulónknak sem kell kimaradni a tehetségfejlesztési lehetőségekből.

Ezen kívül fontosnak tarjuk azt is, hogy legeredményesebb tanulóinkat ösztöndíjakkal, jutalomkönyvekkel, könyvutalványokkal díjazzuk. Erre évente általában 250 000 Ft körüli összeget fordítunk, de ez 2017-ben a fenti összegnek közel kétszerese volt, mert Korondi Márk volt diákunk 400 svájci frank jutalmat adott egy 11-edikes tanulónak, Szabó Gábor pedig 25 000 Ft-ot egy végzősnek, ill. alapítványunk alapítója, Varga Zoltán által létrehozott Matematika Birodalma Alapítvány JÁTSSZ-MA! versenyén iskolánk tanulói vettek részt a legnagyobb számban, és az ezért kapott díjat is tanulóink jutalmazására tudtuk fordítani.

Mindezekkel együtt az Alapítvány a 2017-es évet 383 000 Ft plusszal zárta.

Mi az oka, hogy ekkora maradvánnyal zártuk az évet?

Az Alapítvány kiadásai időrendben a következőképp jelentkeznek.

Két olyan időszak van, amikor egyszerre sok kiadásunk van.

  • Május – június, a tanév vége: ekkor adunk jutalmakat, ösztöndíjakat az eredményes tanulóknak, és hozzájárulunk a nyárt táborokban való részvételhez.
  • Szeptember eleje: Hozzájárulást fizetünk a KÖMAL és Abacus folyóiratok megrendeléséhez, és versenyekre való nevezési díjakhoz.

A legnagyobb bevételünket, az 1 %-os támogatást csak ezután, szeptember végén kapjuk meg, amit előre nem is tudunk, hogy mekkora összeg lesz.

Ezen kívül a 2017-es évben két olyan bevételünk is volt, ami nem várható minden évben.

  • Az Alapítónk által szervezett JÁTSSZ-MA! versenyen iskolánkból volt a legtöbb résztvevő, és ezért 300 000 Ft jutalmat kaptunk.
  • Másrészt egy magát megnevezni nem kívánó öregdiákunktól decemberben 300 000 Ft adományt kaptunk. Ennek elköltésére már nem volt idő 2017-ben.
  • Az Alapítvány megalakulása óta a legtehetségesebb tanulóinknak grafikus számológépet adunk használatra, amely segíti őket a tanulásban és a versenyzésben. Ha a tanuló országos versenyeken eredményes szerepel, akkor érettségi után megtarthatja a gépet. 2017-ben öt olyan érettségiző tanulónk volt, aki tanulmányai során, országos versenyeken számottevő eredményeket ért el, és megtarthatta az által eddig használt grafikus gépet.

Ha folytatni akarjuk ezt a jutalmazási módot, akkor a 2018. évben újabb gépeket kell vennünk. Ez 2017-es jutalom volt, de a gépek pótlása számláinkon majd a későbbi években jelentkezik.

  • 2017-ben nem vásároltunk szakkönyveket, de táborokban jutalomként ezt szoktunk adni, ezért szakkönyv-állományunkat 2018-ban fel kell tölteni.

A fentiek miatt is jó, hogy maradt tartalék 2018-ra, és azért is, mert a 2018-tól az eddigi támogatások mellett egy új kiadás is jelentkezik. A 9-10. évfolyam számára ősszel szervezett lókúti tábor mellett 2018-tól tavasszal is szervezünk tábort 11. évfolyam számára, amely a szaktárgyi felkészítésen túl a pályaválasztást is segíti.

Bonyhád, 2018. május 23.

Dr. Katz Sándor
az Alapítvány kuratóriumának elnöke