Beszámoló a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány 2018. évi tevékenységéről

 Pénzügyi beszámoló 

 A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tehetséggondozásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

Megnevezés
Bevételek ezer Ft-ban
Adományok 966
Államkötvény kamat 338
Tanulói hozzájárulás táborokhoz, KÖMAL-hoz 388
SZJA 1 %- 564
Visszatérített összegek 38
Összes bevétel 2 294 ezer Ft
Kiadások   ezer Ft-ban
Szakkönyvek vásárlása 236
Tanulók jutalmazása, ösztöndíjai 408
Kömal előfizetés 252
Két, saját szervezésű lókúti matematika tábor kiadásai 324
Tanulók matematika táborokban való részvételének támogatása 564
Működési költségek: Banki költségek 36
                                       Honlap, internet 92
                                       Könyvelési díj 20
                                       Törvényszéki befizetés 10
Összes kiadás   1 942 ezer Ft
Összes bevétel 2 294 ezer Ft
Összes kiadás   1 942 ezer Ft
                            2018. évi egyenleg:  352 ezer Ft

 

A Gimnázium tehetséggondozásától elkülönítve nyilvántartott megyei szakkörök és verseny költségvetése 1000 Ft-ban

 

Megnevezés  Bevétel Kiadás
2017. évi támogatásból 2018-ra áthozott 339
2018. évi bevétel szakköri díjakból 210
2017-18. tanévben felhasznált összeg 549
2017-18. tanév második félévében összesen  549 549
2018-19. tanévi támogatás 550
2018-19. tanévi bevétel szakköri díjakból 170
2018-19. tanévben felhasznált összeg 187
 2018-19. tanév első félévében összesen 720 187
2018-19.tanév második félévére tartalékolandó 533

 Szöveges beszámoló

 Alapítványunk szervezi a Tolna megyei matematikaversenyt és a középiskolások Kezdő és Haladó megyei szakkörét. Ezeket a Tolna Megyei Önkormányzat és a Pasi Atomerőmű Zrt támogatja. Ezek költségvetését az Alapítvány többi tevékenységétől elkülönítve kezeljük.

Mint a pénzügyi beszámolóból is látható, az Alapítvány a bevételeit a gimnázium matematikából tehetséges tanulóinak támogatására fordítja. Támogatjuk a tanulók részvételét szaktáborokban, ill. matematika versenyeken.  Veszprémben, tanévenként hat hétvégén az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskola foglalkozásain  10-12, a Zalamat nyári táborában 7 tanítványunk vett részt.  A tanulók tábori részvételéhez az Alapítvány által nyújtott támogatás 2018-ban 560 000 Ft volt. Már ezt is az szülők anyagi helyzetétől függően differenciáltan adtuk, de külön támogatást nyújtottunk a rászoruló gyerekeknek versenyeken való részvételi díj biztosítására decemberben 60 000 Ft értékben.

Ezen kívül is több verseny részvételi díját, útiköltségét teljes egészében átvállalta az Alapítvány, valamint a KÖMAL előfizetését is támogattuk.

2018-ban a szokásos, 9-10. évfolyamosok számára szervezett őszi tábor mellett májusban 11.

évfolyamosok számára is szerveztünk tábort Lókúton. Az utóbbi a szaktárgy programok mellett a pályaválasztást is segítette.  A két táborra összesen 324 000 Ft-ot költöttünk

Ebben az évben jelentős mennyiségű szakkönyvet, feladatgyűjteményt vásároltunk, összesen 236 000 Ft-ért. Ezekkel segítjük tanulóink felkészülését.

A fentiek anyagi fedezetét az SZJA 1 %-os bevételek, az alaptőke kamatai biztosították, de ebben az évben minden korábbinál jelentősebb adományt, 7 magánszemélytől összesen 966 000 Ft támogatást kaptunk. Az adományok egy része célmegjelöléssel érkezik, pl a rászoruló tanulók támogatásra. .Így valóban elmondhatjuk, hogy támogatóinknak köszönhetően, anyagi okok miatt egyetlen tanulónknak sem kell kimaradni a tehetségfejlesztési lehetőségekből.  Két év óta Korondi Márk Svájcban dolgozó, 2005-ben érettségizett volt diákunk félévente egy kiemelkedően teljesítő 11- vagy 12-edikes tanulót támogat a svájci frank érfolyamától függő, kb. 140 000 Ft-os összeggel. Egy, magát megnevezni nem kívánó volt tanítványunk pedig decemberben 500 000 Ft-os támogatást adott. Ezt természetesen már nem költöttük el ebben az évben, elsősorban ez magyarázza a 2018. évi aktívumot.

2019-ben is a 2018-ashoz hasonló támogatásokat, tevékenységeket tervezünk. A 2018-as költségvetésből megmaradt kb. 350 000 Ft-os összeg biztosíthatja, hogy a szokásos őszi mellett újra 11-edikes lókúti tábort is szervezzünk. 2019-re tervezünk még egy Alapítványi közgyűlést, ennek szakmai részére neves előadót is hívunk, és a közgyűlésre meghívjuk támogatóinkat is.

Kérem a kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjait a 2018. évi beszámoló és a 2019. évi tervek elfogadására.

Bonyhád, 2019. február 15.

Dr. Katz Sándor
az Alapítvány kuratóriumának elnöke