Beszámoló a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés Ezer Ft
Adományok magánszemélytől 805
Kamatok 428
Felajánlott 1 %-ok 533

Kiadások

Megnevezés Ezer Ft
Tanulói ösztöndíjak, jutalmak 585
Szakkönyv vásárlás (szakmai munkához, jutalmazásra) 183
KöMaL előfizetés 238
Tanulók részvételének támogatása iskolai szervezésű és külső matematika tehetségfejlesztő rendezvényeken 598
Ösztöndíjak tanároknak iskolai tehetséggondozásban való közreműködésért (táborok szervezése, előadások tartása, honlap kezelése) 90
Működési költségek (banki, postai, internet) 134

2019-ben az alábbi, egykori diákjaink támogatták az Alapítvány munkáját összesen 805 ezer Ft-tal. ABC-sorrendben: Ettig Edit és Szanyi Attila, Fazekas Zsolt, Kazinczy Csaba, Kolta Kinga, Korondi Márk, Lőrincz Gábor, Sziklai Mariann.

Adományaikat a támogatott diákok nevében ezúton is köszönjük.

Az iskolai tehetséggondozástól elkülönítve a megyei matematika versenyek és szakkörök szervezését is végzi Alapítvány. Ehhez a Paksi Atomerőmű Zrt, és a Tolna Megyei Önkormányzat ad támogatást, ill. a szakkörökön a tanulók részvételi díjat fizetnek. Ezek összes bevétele 885 ezer Ft, a kiadások összege 850 ezer Ft volt.

A tanulók versenyeken és szaktáborokban való részvételét, ill Kömal vásárlását  támogatja az Alapítvány, de ezekhez a tanulók is hozzájárulnak, Ez bevételként jelentkezik, de ezt mindjárt utaljuk a szervezőknek, tehát ez az összeg nem növeli  a tehetséggondozásra fordítható bevételeinket. Ez 2019-ben 558 ezer Ft volt

Ezekkel a külön kezelt összegekkel együtt a 2019. évi összes bevételünk 3 209 ezer Ft, az összes kiadásunk 3 236 ezer Ft volt.

Bonyhád, 2020. 03. 17.

Dr. Katz Sándor
az Alapítvány kuratóriumának elnöke