Beszámoló a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány  2020. évi tevékenységéről

 

Pénzügyi beszámoló 

 

Bevételek 
1 % bevétel 578592
Adomány össz. 515000
Kamatbevétel össz.: 385273  
  1 478 865  
     
Kiadások     
Matematika táborok részvétel támogatása   218090
Tehetséggondozási tevékenységek támogatása   250000
   Működési költségek (Banki költség, könyvelési díj,  internet, posta, papír,)   99117
Tanulói ösztöndíjak   361000
Könyvutalvány tanulói jutalmazáshoz   63000
KÖMAL, Abacus előfizetés   181000
    1 172 207
     
  306 658  

 

2020-ban az alábbi, egykori diákjaink támogatták az Alapítvány munkáját összesen 515 ezer

Ft-tal. ABC-sorrendben: Ettig Edit és Szanyi Attila, Fazekas Zsolt, Kazinczy Csaba, Kolta Kinga, Sziklai Mariann.

Adományaikat a támogatott diákok nevében ezúton is köszönjük.

Az iskolai tehetséggondozástól elkülönítve a megyei matematika versenyek és szakkörök szervezését is végzi Alapítvány. Ehhez a Paksi Atomerőmű Zrt, és a Tolna Megyei

Önkormányzat ad támogatást, Ezekből fizetjük a versenyek és a szakkörökön költségeit.  Ezek a támogatások és költségek nem naptári évhez, hanem tanévhez kapcsolódva jelentkeznek. de szigorúan ragaszkodunk hozzá, hogy az ilyen irányú bevételek és kiadások pontosan megegyezzenek.

Az Alapítvány alaptőkéje 2020-ban nem változott, befizetés és kivétel nem volt, az államkötvényben levő alaptőkének a folyószámlára érkező kamatait használtuk fel.

 

Szöveges beszámoló

Mint a pénzügyi beszámolóból is látható, az Alapítvány a bevételeit a gimnázium matematikából tehetséges tanulóinak támogatására fordítja. Támogatjuk a tanulók részvételét szaktáborokban, ill. matematika versenyeken. Az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolában csak 2020. első három hónapjában voltak olyan foglakozások, amelyeken részvételi díjat kellett fizetni, az őszi foglakozások online formában zajlottak részvételi díj nélkül.

Ebben az évben elmaradtak a nyári matematika táborok is, és a korábbi években szokásos lókúti matematika táborok is, Ezekre az előző években kb. 500 ezer Ft-ot szoktunk költeni.

Az idén viszont több támogatást tudtunk adni szociálisan rászoruló tanulóknak, ill. több könyvutalványt tudtunk adni.

Korábbi években jelentős számban vásároltunk szakkönyveket, feladatgyűjteményeket a tanulók tehetségfejlesztésnek támogatásra. Ebben az évben a meglévő állományból adtunk a tanulóknak, a készlet feltöltése 2021-re maradt.

Így 2020-ban összesen 306 ezer Ft-tal költöttünk kevesebbet, mint amennyi a bevételünk volt, de reméljük, hogy 2021-ben már többet tudunk szaktáborokban való részvétel támogatására költeni., és tudjuk tartani a szociálisan rászoruló tanulók számára nyújtott támogatást.

 

Bonyhád, 2021. 04. 11.

 

Dr. Katz Sándor
az Alapítvány kuratóriumának elnöke