Beszámoló a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

A 2021. évre is rányomta bélyegét a COVID.  Bár ebben az évben már volt a MATE Alapítvány által szervezett nyári matematikatábor Keszthelyen, amelyre 15 tanítványunk részvételéhez 710 000 Ft-ot fizettünk.

A csak saját tanítványainknak tavaszra és őszre tervezett lókúti tábor a járvány miatt elmaradt.

Az Erdős Iskolában is csak egy jelenléti foglakozáson vettek részt az gimnázium tanulói, erre 173 000 Ft-ot fordítottunk. Az online formában zajló foglalkozások, sem a tanulóknak, sem az Alapítványnak nem jelentettek kiadást.

A versenyeken eredményes, és rászoruló tanulókat összesen 423 000 Ft ösztöndíjjal,  210 000 Ft értékű könyvutalvánnyal és 79 000 Ft értékű szakkönyvvel támogattuk

Ezen kívül hozzájárultunk a tanulók és szaktanárok KöMaL és ABCUS vásárlásához  142 000 Ft-tal.

Így a tehetséggondozás támogatására összesen 1 737 000 Ft-ot fordítottunk .

A működési költségünk, (banki költség, honlap működtetése, könyvelési díj) összesen 156 000 Ft. volt.

Így a gimnázium matematika tehetséggondozásának támogatásra fordított összes kiadásunk 1 893 000 Ft volt.

(Alapítványunk szervezi a Tolna megyei középiskolák matematika megyei szakköreit és a megyei versenyt, de az erre a célra kapott támogatásokat, bevételeket, ill. a kiadásokat az iskolai tehetséggondozást támogató tevékenységétől teljesen elkülönítve kezeljük.)

Bevételeink három fő forrásból származtak.

  • Korábbi tanítványaink adományaiból 760 000 Ft-ot, ABC sorrendben a következő öregdiákok támogatták az Alapítványt: Fazekas Zsolt, Kazinczy Csaba, Knipl Diána, Kolozsvári Georgina, Kolta Kinga, Pogonyi Pál,  Szanyi Attila, Sziklai Marianna.
  • Az SZJA 1 %-ának felajánlásából 685 000Ft-ot kaptunk.
  • Az alaptőke kamatainak bevételeiből 442 000 Ft-ot kaptunk.

Ezek összege 1 887 000 Ft majdnem teljesen fedezte a tehetséggondozással kapcsolatos kiadásainkat.

A fentieken kívül bevételt jelentettek a tanulói hozzájárulások a matematikatábori részvételhez. Ennek összegét tartalékoljuk a következő évre. Reméljük, hogy 2022-ben már tudunk lókúti táborokat szervezni, és az Erdős Iskola foglakozásai is jelenlétiek lesznek.

Ezúton is köszönjük volt tanítványaink támogatásait, amelyek az Alapítvány tehetségtámogató tevékenységének legfontosabb forrását jelentik.

Bonyhád, 2022. márc. 22.

Dr. Katz Sándor
az Alapítvány kuratóriumának elnöke