Beszámoló a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány 2022. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

A 2022. évben kedvező feltételek mellett tudtunk gazdálkodni. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy az Alapítvány alapítója két jelentős támogatást is adott számunkra.
Egyszer 2 millió Ft-ot működésre, majd 10 millió Ft-ot az Alapítvány alaptőkéjének növelésére. Ezen túl is kaptunk adományokat öregdiákoktól összesen 480 000 Ft értékben.
Ezen kívül számottevő bevétel még két forrásból érkezett:

  • államkötvények kamataiból 888 ezer Ft és
  •  1 %-os felajánlásokból 573 ezer Ft.

A korábbi, államkötvényben levő alaptőke is lejárt és ennek összegén az új alaptőkeemeléssel együtt 25 640 000 Ft érékben államkötvényt vettünk.
Az Alapító Okiratban meghatározott célok szerinti működésre használható bevételünk 3 941 000 Ft volt, de mivel ennek jelentős részét az utolsó két hónapban kaptuk, ezért 2022-
ben ezt még nem használtuk fel.
Működési költségekre 214 ezer, rászoruló és versenyeken eredményes tanulók ösztöndíjaira 960 ezer, két lókúti táborra 857 ezer, keszthelyi matematika tábor részvételi díjára 300 ezer,
Erdős Iskola részvétel támogatására 441 ezer, szakkönyv, folyóirat vásárlásra 221 ezer, vándorgyűlési részvételi díjra 93 ezer Ft-ot fordítottunk. Ezen kiadások összesen 3 086 000 Ft-ot jelentettek.
Az iskolai tehetséggondozás mellett Alapítványunk szervezi a Tolna megyei középiskolák matematika megyei szakköreit, versenyeit, de az erre a célra kapott támogatásokat, bevételeket, ill. a kiadásokat tanévenként elszámolva, az iskolai tevékenységétől teljesen elkülönítve kezeljük. 2022-ben a bevétel 951 000 Ft volt, a kiadás 1 045 000 Ft. Ezek bevételei és kiadásai nem egy naptári, hanem egy tanévben egyenlítik ki egymást.

Ezúton is köszönjük volt tanítványaink támogatásait, amelyek az Alapítvány tehetségtámogató tevékenységének legfontosabb forrását jelentik. Az Alapítvány tevékenységének legfontosabb eredménye az, hogy a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium egyetlen tanulójának sem kell anyagi okok miatt távol maradnia matematika tehetséggondozó lehetőségektől, versenyektől.

Bonyhád, 2023. május 8.

Dr. Katz Sándor
az Alapítvány kuratóriumának elnöke