Beszámoló a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

2013-ban az Alapítvány az Alapító okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően támogatta tanulók részvételét tehetségfejlesztő fórumokon: megyei szakkörökön, Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolában, a ZALAMAT nyári táborában. A legeredményesebb diákok tanulását ösztöndíjakkal, könyvjutalmakkal és könyvutalvánnyal támogatta. Szakkönyvekkel, folyóiratokkal támogatta a tanulók tehetségfejlesztését és hozzájárult a szaktanárok továbbképzési részvételéhez.
Ebben az évben két fontos saját rendezvényünk volt. Az elmúlt 10 évben iskolánk szakmai kapcsolatot épített ki a Brüsszeli Európa I. Iskolával. Ennek keretében májusban Európa különböző országaiból Brüsszelben tanuló diákok vesznek részt saját tanulónkkal együtt iskolánkban angol nyelvű matematika foglakozásokon, ill. ismerkednek az ország nevezetességeivel, és a kapcsolat ősszel Brüsszelben folytatódik hasonló programmal. Az
Alapítvány jelentős támogatást nyújtott a szervezéshez. (Sajnos 2014-ben Brüsszelben nem sikerült megszervezni az utazó csapatot, ezért az ez évben a tábor elmaradt.) A másik rendezvény az alsóbb éveseknek szervezett lókúti matematikatábor. Az Alapítványunk alapítója ajánlotta fel a lókúti kastélyt, ahol a 8. és 9. osztályos tanulóink számára meghívott előadók és kollégáink vezettek foglakozásokat. A 2013. évi beszámolót az alapítvány honlapján: www.bomateka.hu nyilvánosságra hozzuk.

A 2013. év költségvetési összegzése

Kiadások ezer Ft-ban

 • Működési költségek (Banki költségek, könyvelési díj, honlap díja, irodaszer) 119
 • Ösztöndíjak, jutalmak
  Tanulmányi eredményért, programok szervezésért, 367
  megyei verseny szervezése és jutalmai is, 140 507
 • Könyvek, folyóiratok (KÖMAL) 337
 • Brüsszeliekkel közös matematika táborok 821
 • Lókúti matematikatábor 202
 • Számológépek, logikai játékok 106
 • Külső rendezvényen és versenyeken való részvétel
  Erdős Iskola, Zalamat Tábor 1 1909
 • Megyei versenyekkel kapcsolatos megbízás 60

Összesen 3 361

Bevételek ezer Ft-ban

 • 1 %-os bevétel 652
 • Tanulói hozzájárulások táborokhoz, versenyekhez 1 105
 • Adomány (Varga Zoltán) 400
 • Adomány (Sziklai Mariann) 200
 • Hozzájárulás versenyszervezéshez (Atoerőmű Rt.) 200
 • Realizált kamatbevételek * 143

Összesen 2 700
Egyenleg* – 661
* Az alaptőkét tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyben tartja az Alapítvány. Hozamot akkor realizálunk, ha működésre a kiveszünk pénzt a folyószámlára. A kivétek összege nem igazodik a naptári évhez, Az éves beszámoló akkor adná az összes kamatbevétellel számolt értéket, ha minden év decemberében kivennénk az egész éves kamatot. Ezt nem célszerű megtenni, mert októbertől márciusig a kiadásokat általában az 1 %-os bevételből tudjuk biztosítani. A tőkeszámlán általában a tanév vége előtt van változás. Ezért az éves bevételek és kiadások az alaptőke éves változásával együtt adják az éves mérlegünket. Ezt az azonos időszakban vizsgált alaptőke változása adja.
2013 áprilisában az Alapítvány alaptőkéje 11 953 119. Ft volt
2014. április 30-án az alaptőke 11 673 356 Ft.
Tehát az alaptőke 279 763 Ft-tal csökkent.
Bár az alaptőke csökkent, az Alapítvány működése biztosított. Ebben az évben több olyan kiadásunk is volt, amelyek egyszeri jelentős kiadást jelentettek. A Brüsszeli tábor több mint 800 000 Ft-os kiadást jelentett, (sajnos) a következő évben nem lesz. Grafikus számítógépeket és jelentős mennyiségű szakkönyvet is vásároltunk. A tanulók szaktábori részvételét is nagy mértékben segítettük. Ezekhez a kiadásokhoz jelentős támogatást kaptunk Varga Zoltántól és Sziklai Mariann korábbi tanítványunktól. Ha az 1 %-os bevételeket sikerül szinten tartani, vagy emelni, akkor a folyamatos működés biztosított.
2013. augusztusában NAV ellenőrzés volt az Alapítványnál. Az adók 1%-ából kapott felhasználását vizsgálták. A vizsgálat a felhasználást megfelelőnek találta.
2014 májusában a közhasznúság megőrzéséhez a törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk az Alapító Okiratot.

Bonyhád, 2014. május 27.

Dr. Katz Sándor
az alapítvány kuratóriumának elnöke