A 2008-2009-es tanév elején megalakult a

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány

kuratóriuma.

Az Alapítványt Varga Zoltán, a gimnáziumban 1984-ben végzett öregdiák hozta létre tízmillió forintos alaptőkével. Célja, mint a neve is jelzi, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban folyó magas szintű matematika tehetségfejlesztés támogatása.

A kuratórium elnöke: Dr. Katz Sándor.

A kuratórium titkára: Simonné Krum Eszter.

A kuratórium tagjai: Varga Zoltán (alapító), Jakab Tamás és Csötönyi Nóra.

Az alapítvány az alaptőke kamataiból, 1 %-os bevételekből és adományokból
  – ösztöndíjakat ad a tehetséges, versenyeken is eredményes diákoknak,
  – hozzájárul a tanulók tehetségfejlesztő rendezvényeken való részvételéhez,
  – szakkönyvekkel, folyóiratokkal segíti a tanulmányi munkájukat,
  – és támogatja az iskolában tehetségfejlesztést segítő szakmai programok rendezését.

Az Alapítvány szívesen fogadja a céljaival egyetértő csatlakozók támogatását:
  – hozzájárulást az alaptőkéhez külön cél megjelölése nélkül;
  – kisebb összegű, de rendszeres (pl. évenkénti) támogatást.
  – konkrét célra fordítandó adományt, pl.:
      a legjobb végzős tanulónak,
      eszköz vagy szakkönyv beszerzésére fordítható összeget,
      egy rendezvényt támogató hozzájárulást;

Az Alapítvány számlaszáma: 10404687-50504948-57521018

Az Alapítvány adószáma: 18868065-1-17

Az Alapítvány e-mail-címe: bomateka@gmail.com